Reklamačný poriadok

Presné znenie reklamačných podmienok nájdete v Obchodných podmienkach.

Tovar, ktorý ste si u nás zakúpili, sa stáva vašim vlastníctvom momentom úhrady plnej sumy objednávky. Skôr, ako je zaplatená cena za tovar, nie je možné tovar vracať ani reklamovať, pretože je stále našim vlastníctvom. Každý tovar, ktorý ste ešte nepoužili, nám môžete vrátiť do 14 dní aj bez udania dôvodu a po uplynutí tejto lehoty môžete tovar reklamovať – ak na ňom nájdete nejakú chybu. Na reklamácie sa samozrejme vzťahuje záručná doba, v rámci ktorej môžete reklamáciu podať.

Ak ste tovar ešte nerozbalili a nepoužili, môžete nám ho po kúpe vrátiť do 14 dní. Netreba uviesť dôvod, stačí, aby bol tovar v originálnom a neporušenom balení, potom len vyplníte tlačivo na vrátenie tovaru a tovar nám spolu s podpísaným tlačivom pošlete. Najlepšie je, keď ho pošlete doporučene a prvou triedou. Pozor, v žiadnom prípade nám nevracajte naspäť tovar na dobierku – takúto zásielku nemôžeme prevziať!

Ak sa na tovare vyskytne závada, potrebujete čo najskôr podať reklamáciu. Môžete na to použiť toto tlačivo.